8.

Przykład pustkowia, krajobraz po burzy,

Ziemia się trzęsie, lawinę wam wróży,

Trzymać się pewnie! Nie dajcie się falom,

przez ziemię świętą, do przodu, trzymając się

ramion.

Tam idźcie w prawo, już bez zażyłości,

Znajdźcie wskazówkę, piękną, wspaniałą,

Pełną żółtości.